ÜRÜNLER
·   Sonlu Elemanlar
       SIMULIA
           Abaqus
                   Abaqus/Standard
                   Abaqus/Explicit
                   Abaqus/CFD
                   Abaqus/CAE
                   Tamamlayıcı Ürünler
           Isight & SIMULIA EE
           SLM
           SIMULIA V6
           SIMULIA V5
           fe-safe
           Tosca
           3DEXPERIENCE
           Simpack
           Simpoe-Mold
 • Akışkanlar Dinamiği
 • Modelleme, Ön/Son İşlem
 • Biyoteknoloji ve Malzeme
 • Elektronik ve Komponent
 • Test, Ölçüm, Veri Toplama
 •  

   

  ANASAYFA ILETISIM E-POSTA

   

   


  Abaqus/CFD

  İleri Seviye Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Çözümleri

  Abaqus/CFD ile, doğrusal olmayan ısı-akış ve yapısal-akış problemleri gibi bir çok uygulamanın etkin ve gerçekçi bir biçimde benzetimi mümkündür. Abaqus/CAE ile entegre çalışmakta olup Ön ve Son (Pre & Post) özellikleri Abaqus/CAE tarafından desteklenmektedir. Abaqus/CFD ile aşağıdaki sıkıştırılamaz akış problemlerini çözmek mümkündür.

  Laminer ve Türbülaslı Akışlar: Her çeşit karmaşık geometrilere sahip çok geniş bir Reynold sayısı yelpazesinde daimi rejim veya zamana bağlı iç ve dış akışların benzetimi.

  Termal Taşınım: Isı transferi ve enerji denklemleri gerektiren, doğal taşınım problemleri Abaqus/CFD ile çözülebilmektedir. Bu tip problemler çok geniş bir aralıktaki Prandtl sayıları için türbülanslı ısı transferi analizlerini gerektirir.

  Hareketli Çözümağı - ALE: Abaqus/CFD ile; hareket, ısı transferi ve türbülanslı taşınım problemlerinin hareketli çözüm ağı kullanarak ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) metodu ile çözümü mümkündür.  Hareketli çözüm ağı, sınır hareketlerinin kısmen akıştan bağımsız olduğu akışkan-yapı etkileşim problemlerinin çözümünde de kullanılabilmektedir. 


  Ayrıntılı Bilgi İçin:

   Abaqus/CFD


  Anasayfa | Iletişim | E-Posta A-Ztech | Ürünler | Hizmetler
  Teknik Destek| Duyurular