ÜRÜNLER
 • Sonlu Elemanlar
 • Akışkanlar Dinamiği
 •  Modelleme, Ön/Son İşlem  
 •        Beta CAE
         Simpleware
 • Biyoteknoloji ve Malzeme
 • Elektronik ve Komponent
 • Test,Ölçüm, Veri Toplama
 •  

   

  ANASAYFA ILETISIM E-POSTA

  Simpleware

  Simpleware yazılımı ile 3 boyutlu görüntü verilerini (MRI, CT, micro-CT, FIB-SEM...) Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM), Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) ve 3 boyutlu yazıcılar için gerekli formatlara dönüştürebilirsiniz.  ScanIP yazılımını verilerinizin görselleşmesi, analizi, değerlendirilmesi ve işlenmesinde kullanabilirsiniz.  +FE ile çözüm ağı oluşturabilirsiniz, +NURBS modülü ile verilerinizi NURBS formatına dönüştürebilirsiniz.  +SOLID, +FLOW ve +LAPLACE ilave modülleri ile taranmış parçalarınızın malzeme özelliklerini homojen teknikler kullanarak  etkin bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

  ScanIP

  ScanIP:
  -Sezgisel bir arayüze sahiptir. Öğrenimi ve kullanımı kolaydır.
  -Yüksek kalitede çoklu sayıda STL parça ve yüzeyler oluşturulabilir. Elle düzeltme ve tekrar çözüm ağı oluşturmaya gerek duyulmaz.
  -Programlama ile müdahale edilebilir. Tekrarlı işlemlerin otomasyonu gerçekleştirilebilir.
  -Görsel veriler yüzeylere dönüştürülebilir ve bu yüzeyler başka yazılımlara aktarılabilir.  Görsel verilerinizin eksiksiz ve yüksek kalitede sayısallaştırılması sağlanmış olur.

  +FE Module

  +FE Module:
  -Sağlam, hızlı ve otomasyona müsaittir. Analize hazır modellerin bir kaç dakikada oluşturulması mümkündür.
  -Karmaşık çözüm ağları normal bir bilgisayarda oluşturulabilir. Dolayısı ile detaylı çözüm ağı oluşturulması için güçlü donanımlara gerek yoktur.
  -Görüntü kalitesinde topolojik/morfolojik doğruluk mümkündür. Bölme ve kesme işlemlerde görüntü kalitesi sağlanmış olur.
  -Sonlu Elemanlar ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği uygulamaları için uygun çözümağları mümkündür.  Aralarında açıklık olmayan ve birbirine üzerine geçmemiş çoklu parça modeller oluşturulur.

  +NURBS Module
  +NURBS Module:
  -Tam otomatik NURBS yüzeyler oluşturulur. Dakikalar mertebesinde parçalı yüzeylerden Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) modellerine geçilebilir.
  -Yüksek doğrulukta geometri ve topoloji korunur. Modellere ait özelliklerin kaybı önlenmiş olur.
  -Kısmı yüzeyler ve kontrol noktaları kontrol edilir. Geometrinin yapısına göre yüzeylerin yapısı eniyilenir (optimize edilir).

  +CAD Module
  +CAD Module:
  -Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)  dosyaları ile görsel veriler kolay bir şekilde birleştirilir. Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) uygulamalarında sadece görsel model tabanlı çalışmalara bağımlılık ortadan kaldırılmış olur.
  -Yüksek doğrulukta çözüm ağı oluşturularak Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)  dosyaları ile görsel veriler birleştirilmiş olur. ScanIP ve +FE Module içinde güçlü çözümağı algoritmaları seçeneği sunar.
  -Test amaçlı çoklu çözüm ağı oluşturma aşaması basitleştirilir.  Hızlı, tekrarlanabilir ve doğru çözüm ağları oluşturulur.
  -Hastaya özel görüntü verisi üzerinden müdahale öncesi değerlendirme seçeneği sunar. Gerçek durumda yaşanan problemler sanal ortamda tekrarlanmış olur.

  Physics Modules:
  +SOLID, +FLOW ve +LAPLACE modüller ilave fiziksel modüller olarak adlandırılırlar.
  +SOLID modülü, her bir örnek malzemenin toplam direngenlik matriksini veya buradaki her bir malzeme bileşeninin elastiklik modülleri hesaplar. Gömülü Sonlu Elemanlar çözücüsü ile, görüntü dosyalarından oluşturuluşmuş bu malzemelerin direngenlik özellikleri için yarı analitik öngörüler yapmamıza yardımcı olur.
  +FLOW modülü, geçirgen malzemelerin geçirgenlik tensorünün hesaplanmasında kullanılır. Gömülü Stokes çözücü ile söz konusu geçirgen malzemeler için nümerik homojonleştirme gerçekleştirilir.
  +LAPLACE modülü,  malzeme özellikleri Laplace denklemi ile ifade edilen elektriksel iletkenlik/geçirgenlik, ısıl iletkenlik, moleküler yayılma dahil malzemelerin bir çok malzeme özelliklerinin hesaplanmasında kullanılır. Gömülü Sonlu Elemanlar çözücüsü ile, görüntü dosyalarından oluşturuluşmuş bu malzemelerin direngenlik özellikleri için yarı analitik öngörüler yapmamıza yardımcı olur.

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız  Anasayfa | Iletişim | E-Posta A-Ztech | Ürünler | Hizmetler
  Teknik Destek| Duyurular