ÜRÜNLER
 • Sonlu Elemanlar
 • Akışkanlar Dinamiği
 •  Modelleme, Ön/Son İşlem  
 •        Beta CAE
 • Biyoteknoloji ve Malzeme
 • Elektronik ve Komponent
 • Test,Ölçüm, Veri Toplama
 •  

   

  ANASAYFA ILETISIM E-POSTA

  BETA CAE Systems

  Çeşitli, Bilgisayar Destekli Mühendislik disiplinleri için ileri seviye, gerçekçi çözüm ağı üreten, çözüm sonrası elde edilen sonuçları işleyen, bu çözüm ağı ve sonuç dosyalarının yönetimi, proses edilmesi ile ilgili çok kullanışlı ve dünyada standart olan çözümler sunmaktadır. Ayrıca çeşitli tasarım model dosyalarının ANSA yazılımına transferlerini gerçekleştiren veri dönüştürücü modülleri vardır.

  ANSA: İleri seviye ve çeşitli Bilgisayar Destekli Mühendislik disiplinleri için, Bilgisayar Destekli Tasarım aşamasından, çözücüler için veri dosyası hazırlanmasına kadar tüm süreçleri kapsayan ön işlem çözümleri sunar;
  -Yazılıma ait tüm özellikler ve operasyonlar tek bir entegre kullanıcı arayüzü üzerinden gerçekleştirebilme,
  -Iges, step, vda-fs gibi Bilgisayar Destekli Tasarım dosyaları direkt olarak ANSA içine aktarılabilme (CATIA V4, CATIA V5, NX, Pro/ENGINEER ve JT formatları için ilave 'CAD Data to ANSA Translators' yazılımı gerektirir),
  -Çözüm ağı oluşturma esnasındaki tüm işlemler, yapısal ve hiyerarşik bir yapıya sahip tek bir veri dosyasında saklayabilme,
  -İki model arasındaki geometri, özellikleri, çözücüye özel tanımlamaları, bağlantıları v.b. farklılıkları algılayabilme,
  -Efektif uygulamalar ve otomasyona yönelik özelleştirmelere olanak sağlayan programlama,
  -Hızlı, kolay ve kontrollü bir şekilde kabuk ve hacim çözümağı oluşturmayı sağlayan algoritmalar,
  -Parçalar arasındaki tüm geometrik, malzeme, yük, bağlantı şekillerini barındıran güçlü montaj yeteneği,
  -Değişik yükleme ve sınır şartlarını oluşturulmasını sağlayan model konfigüratörü,
  -NASTRAN, LS-DYNA, PAMCRASH, RADIOSS, Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit, PERMAS ve ANSYS Structural yapısal benzetim çözücüleri ile, STAR-CD, STAR-CCM+, Fluent, OpenFOAM Hesaplamalı  Akışkanlar Dinamiği yazılımlarına uygun son işleme yetenekleri,
  -Özellikle güvenlik ve çarpma uygulamalarına ait ilk konumlama problemleri için geliştirilmiş kinematik çözücü, karmaşık kompozit yapılardan oluşan sistemlerin modellenmesine imkan tanıyan laminasyon yapılandırma özelliği,
  -Model entegrasyonu kontrolü,
  -Kullanıcı dostu, çoklu çözümlere yönelik senaryo tanımlama araçları,
  -Çözüm ağı üzerinde çeşitli geçişler ve esnetmelere imkan veren 'morphing' özelliği,
  -Kesit alan analizleri, hacim doldurma analizleri ve yakıt tankı analizleri sağlayan özellikler,
  -Yukarıdaki belirtilen programlama, proses otomasyonu özelliklerinin, çeşitli eniyileme (optimizasyon) yazılımları ile entegrasyonu,
  ANSA yazılımının belli başlı özelliklerinden sadece bazılarıdır.

  META: Çok geniş bir uygulama yelpazesine sahip Bilgisayar Destekli Mühendislik çözücüleri için geliştirilmiş son işlemci yazılımıdır.
  -Yapısal ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği uygulamalarına ait çözücülerin desteklenmesi, ASCII, Universal, ASCII Patran formatlarında veri transferi,
  -Esnek, özelleştirilebilen kullanıcı arayüzü üzerinden tüm son işlem operasyonlarının gerçekleştirilebilmesi,
  -Yüksek performanslı, etkin ve çok büyük veri dosyalarını işleyebilen 3 Boyutlu son işleme özelliği,
  -ISO DAT, ASCII v.b. formatları destekleyen 2 Boyutlu grafik son işleme özelliği,
  -Yüklenen çözücü sonuçlarından model üzerindeki herhangi bir nokta, alan ve hacim üzerindeki sonuçların hesaplanması,
  -İleri seviye filtreleme ve sonuçların kıyaslanarak değerlendirilebilme özelliği,
  -Elde edilen sonuçların, ASCII text, HTML, tif, jpg, ppm, png, bmp, PostScript, encapsulated PostScript, vrml, rgb ve gif formatları ile birlikte,  avi, mpeg ve gif canlandırma dosyalarında izleyebilme ve kaydedebilme,
  -Efektif uygulamalar ve otomasyona yönelik özelleştirmelere imkan tanıyan programlama,
  -Parça, montajlara ait sonuçların etkin bir biçimde değerlendirilmesini sağlayan, kamera, yakın görüntü, gezinme araçları,
  -Benzetim sonuçları ile fiziksel test sonuçlarının korelasyonunu sağlayan özel entegre çözümler,
  -HTML, PostScript, MS Office PowerPoint .pptx formatları destekleyen raporlama özelliği,
  gibi etkin ve pratik çözümler sunar.

  SPDRM: 'Simulation, Process, Data & Resources Manager (SPDRM)', ANSA ve µETA ile elde edilen çözüm ağı ve sonuçlarını işleyen bir yazılım olup,  bu model ve sonuç dosyalarının yönetimi, proses edilmesi ile ilgili çok kullanışlı ve dünyada standart olan çözümler sunmaktadır.
  -Veri dosyalarına ait, yük durumu, zaman tanımı, istenen kriterlerin sağlanıp sağlanamaması, model özellikleri v.b. bilgiler ışığında veri ve iş akışı yönetimi sağlar.
  -Tek bir mühendisten, çoklu sayılardaki çalışma guruplarına, bölümlere, üreticilere kadar geniş bir yelpazede iş akışı oluşturma, paralel çalışma ve iş akışı ölçeklendirebilme çözümleri oluşturur.
  -Bir iş akışı oluşturulmasından sonra, bu iş akışının takip edilmesi, iyileştirilmesi, akış esnasında aksayan kısımların saptanması, aksayan aşamaların hızlandırılması, alternatif çözümlerin devreye alınması ile ilgili süreçlerin tümünü kapsayan çözümler sunar.

  KOMVOS: Simülasyon Veri Yönetimi modülü olup, verilerin simülasyon bağlamında paydaşlarıyla buluştuğu noktadır. Ürün Veri Yönetiminde, simülasyon çalışmaları ile ilgili, sonuç ve raporlara kadar Bilgisayar Destekli Mühendislik analiziyle ilgili tüm verilerin etkileşimli olarak takibine, görselleştirilmesine ve işlenmesine imkan tanıyan bir Simülasyon Veri Yönetimi platformudur. Güçlü bir 3 boyutlu görüntüleyiciyi bütünleştiren kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüzle, Bilgisayar Destekli Mühendislik modellerini değiştirmeyi, meta verileri hakkında bilgi almayı, model raporları oluşturmayı ve ANSA hakkında önceden bilgi sahibi olmadan model istatistiklerine erişmeyi mümkün kılar.

  Esnek ve uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanan Simülasyon Veri Yönetimi Konsolu, veri arama, gezinme ve iş birliği için güçlü bir kullanıcı arabirimi işlevi görür ve tüm Bilgisyar Destekli Mühendislik veri yönetim sistemleriyle eşit derecede iyi performans gösterdiği için tüm Bilgisayar Destekli Mühendislik ortamlarına entegre edilebilir.

  Simülasyon Veri Yönetimi Konsolu'nun işlevi, veri taramasının ötesinde veri işlemeye de uzanır. Bu platform sayesinde, mevcut iş akışlarını özel eylem çağrılarıyla bütünleştirerek veya çevrimdışı işlem için veri paketlerini dışa aktararak çevrimiçi veri işleme görevlerini başlatmak mümkündür. Bu özel yetenek, veri paketlerinin hazırlanması ve harici hizmet tedarikçilerine teslimi için idealdir.

  RETOMO: Bilgisayar Destekli Mühendislik uygulamalarının Bilgisayarlı Tomografi (CT) ve yeni verilerin bu süreçlere entegrasyonu için geliştirilmiş bir modüldür.
  Yeni bir yazılım olan RETOMO, korelasyon sürecine Bilgisayarlı Tomografi ekleyerek Bilgisayar Destekli Mühendislik tabanlı tasarımın geliştirilmesi yeteneğini sağlar.
  RETOMO, Bilgisayarlı Tomografi verisini CAE ve CAD verileri ile korelasyon içinde işler. Mühendisler için bu veriyi okumak, işlemek, azaltmak, yeniden yapılandırmak ve görselleştirmek için üst düzey yöntemler uyguyalar.
  Bu süreci desteklemek için ANSA ile birlikte, son derece detaylı çözüm ağı oluşturma avantajı sağlar.

  NEERE: Gerçek zamanlı ses, veri ve video görüşmeleri yayında, bilgisayar paylaşımlarına, BETA uygulamalarına uzaktan erişim imkanı sağlayarak tüm çalışanları her zaman ve her yerde bir araya getiren bir platform sunulmaktadır.
  Web tarayıcısı aracılığıyla masaüstü bilgisayar, iş istasyonlarını paylaşma ve kontrol etme, yazılımı çalıştırma, mesajlar, ses, canlı videolar aracılığıyla iletişim kurma ve öğrenmesi kolay Sanal Görsellik ortamlarına katılma imkanı sağlar.
  NEERE güvenilir, kurumsal kullanıma hazır, çoklu işletim sistemine sahip bir web platformunda dünyanın her yerinden kullanıcıların doğrudan katılımı ile üretkenliği arttırır.
  ANSA ve META ile entegre olan NEERE, bilgi paylaşımını ve fikir alışverişini zahmetsiz hale getiren eksiksiz bir iletişim merkezi sağlar. Disiplinler arası kullanıcıları olan ekipler artık gerçek zamanlı teknik toplantılarda birlikte çalışarak sanal ürün geliştirme süreçlerine katılabilirler.

  CAD to ANSA Translators: CATIA V4, CATIA V5, NX, PTC Creo Parametric, SolidWorks, Inventor ve 'JT to ANSA CAD' veri dönüştürücülerini içerir.

  Tosca-ANSA Environment: 'ANSA Task Manager' üzerinden Tosca yazılımı ile bütün bir arayüz sağlanır. Bu arayüz sayesinde ANSA ile birlikte, Tosca Topology, Shape, Bead ve Sizing modülleri ile unsur tabanlı ve komutsal girdiler yapılabilir.

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
  Anasayfa | Iletişim | E-Posta A-Ztech | Ürünler | Hizmetler
  Teknik Destek| Duyurular