ÜRÜNLER
 • Sonlu Elemanlar
 •  Akışkanlar Dinamiği
 •        SIMULIA CFD
             PowerFLOW
             XFlow
          CD-adapco
          Analytical Methods
 • Modelleme, Ön/Son İşlem
 • Biyoteknoloji ve Malzeme
 • Elektronik ve Komponent
 • Test, Ölçüm, Veri Toplama
 •  

   

  ANASAYFA ILETISIM E-POSTA

  XFlow

  Gerçekçi Uygulamalar İçin Akış Simülasyonları

  XFlow, SIMULIA'nın Akışkanlar Simülasyon çözümlerinin bir parçası olarak yüksek doğrulukta Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) uygulamaları için parçacık tabanlı Lattice Boltzmann Metodunu (LBM) kullanır.
  XFlow, kullanmış olduğu teknoloji sayesinde, hareketli geometriler, karmaşık çok fazlı akışlar, serbest yüzey akışları ve sıvı-yapı etkileşimleri ile yüksek frekanslı zamana bağlı simülasyonlar içeren karmaşık problemlerin çözümünü sağlar.
  Gelişmiş son işlem özellikleri, akış ve ısı çözümleri hakkında daha derin ve etkin görsellik sağlar. XFlow’un benzersiz yetenekleri, kullanıcıların daha iyi tasarım kararlarını daha hızlı almasını sağlarken fiziksel testlerin azaltmasına yardımcı olur.
  XFlow’un özgün ayrıklaştırma yaklaşımı ile yüzey karmaşıklığı da artık sınırlayıcı bir faktör değildir. Çözüm ağı, parametre seti ile kontrol edilebilir ve giriş geometrisinin kalitesine ilişkilendirilebilir, mevcut hareketli parçalara uyum sağlar.
  Otomatik çözüm ağı üretimi ve iyileştirme özellikleri, kullanıcıların modele müdahalesini en aza indirir. Böylece ağ oluşturma ve ön işlem için gereken süreyi en aza indirir.

  Lattice Boltzmann Metodunu (LBM) ve Ötesi

  Boltzmann denklemi, istatiksel mekanikte, mezoskopik ölçekte modellenmiş bir gazın davranışını tarif eder. Boltzmann denklemi, havacılık, mikroakışkanlar ve vakum ortamlarında hidrodinamik koşulları modelleyebilir. Standart modellerin aksine, XFlow yazılımının doğası sebebi ile kararlı ve doğru sonuçlar elde edilir.

  Parçacık Temelli Kinetik Çözücü

  XFlow, özel olarak tasarlanmış yeni bir parçacık temelli kinetik algoritmaya sahiptir. XFlow'daki ayrıklaştırma yaklaşımı, klasik çözüm ağı oluşturma zorluklarının aksine, karmaşık yüzeyler için hız ve verim sağlar. Kullanıcı Lattice kafes seviyesini küçük bir parametre seti ile kolayca kontrol edebilir. Bu parametre, kafes giriş geometrisinin kalitesi ile orantılı olup, hareketli parçaların varlığına kolayca uyum sağlar.

  Uyarlanabilir Çözüm Ağı

  XFlow çözücüsü, kullanıcı gereksinimlerine göre uyarlanabilen çözüm ağı hassasiyeti ile, cidarların yakınındaki çözümün kalitesini iyileştirir. Gradyanlerin etkisini dinamik olarak hesaba katar ve akış ilerledikçe, girdapları daha hassas olarak modeller.

  Türbülans Modelleme

  Türbülans modellemede yüksek doğrulukta sonuçlar veren WMLES (Wall-Modeled Large Eddy Simulation) yaklaşımını kullanır.  WALE (Wall-Modeled Large Eddy Simulation) vizkozite modeli ile cidarlara yakın, tutarlı girdap vizkozitesi hesaplanır. RANS analizi yapan bir çok yazılımın sağladığı çözüm sürelerinde sonuçlar verir. XFlow sınır tabakaları modelleme için özel bir cidar fonksiyonu kullanır. Bununla kullanıcı bir çok uygulamada, modeller arası seçim yapmaya ve her bir uygulamaya özel sınırlamaları dikkate almaya gerek kalmadan doğru çözümler gerçekleştirebilir.

        

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız  Anasayfa | Iletişim | E-Posta A-Ztech | Ürünler | Hizmetler
  Teknik Destek| Duyurular