ÜRÜNLER
 • Sonlu Elemanlar
 • Akışkanlar Dinamiği
 • Modelleme, Ön/Son İşlem
 • Biyoteknoloji ve Malzeme
 • Elektronik ve Komponent
 •  Donanım
 •        PROSIG
         RDP Electronics
         SERVOTEST
         LaVision

   

   

  ANASAYFA ILETISIM E-POSTA

  LaVision

  LaVision, akıllı görüntüleme sistemleri ve ileri seviye optik sensör teknolojilerini kullanarak yanma, motor, sprey, çok fazlı akış, akışkanlar mekaniği, parçacık görüntüleme ve malzeme mekaniği uygulamalarında ölçme çözümleri sunmaktadır. Bu ölçümler esnasında, akış alanları, türbülans verileri, parçacık konsantrasyonu, akışkan sıcaklığı, karışım kompozisyonu ve parçacık boyutları temel ölçüm büyüklüklerinden en önemlilerini oluşturmaktadır.

  LaVision Çözümleri  

  test sistemi deprem simülatörü
     

  FlowMaster
  Sıvı ve gaz akışlarında PIV (Particle Image Velocimetry) ve PTV (Particle Tracking Velocimetry) tekniklerini kullanarak hız alanları ve akış görüntüleme çözümleri sunar.  Standard 2D-PIV, Stereo-PIV, Time-resolved PIV, Tomographic PIV  ve Micro-PIV seçenekleri vardır.
  Detaylı bilgi için tıklayınız

  FluidMaster
  Termal akış ve karışım proseslerinin görüntülenmesi ile ilgili lazer sistemleri içeren bir konfigürasyondur. Çalışma esnasında anlık konsantrasyon ve sıcaklık değerleri ölçülür, pH görüntüleme, termal akış içindeki gaz yoğunluğunun ölçümleri gerçekleştirilir.
  Detaylı bilgi için tıklayınız

  FlameMaster
  Daha temiz ve verimli yanma araçları üretiminde bilimsel ve mühendislik uygulamalarda etkin çözümler sunar.  FlameMaster ile LIF görüntüleme, hava yakıt karışımı, alev görüntüleme, alev içindeki OH, NO, CH v.b. dağılımı, alev yapısı ve kararlılığı, alev ve is sıcaklığı, is konsantrasyonu ve is parçacık boyutları ölçülmesi ile ilgili uygulamalarda kullanılır.
  Detaylı bilgi için tıklayınız

  EngineMaster
  Yakıt püskürtme, hava yakıt karışımı oluşumu, ateşleme, yanma, kirlilik oluşumu gibi içten yanmalı sistemlerin her aşamasında kullanılabilen çözümler sunar. EngineMaster, akışkan ve yakıt buharı karışımı, hava yakıt karışım oranları, karışım oluşumu esnasında silindir içi sıcaklık, alev ilerleme, yakıt içindeki OH, NO, CH v.b. dağılımı ve is konsantrasyonu ve is parçacık boyutları ölçümlerinde yaygın olarak kullanılır.
  Detaylı bilgi için tıklayınız

  SprayMaster
  Sprey oluşumunun, optik ölçüm metodu ile belirlenmesi ve gözlemlenmesine dönük uygulamalarda kullanılır. Yakıt püskürtme, sprey kaplama ve kurutma prosesleri, ilaç, tıp ve boyama uygulamaları ile ilgili sprey işlemleri, sprey ilerlemesi, sprey açısı, kütle dağılımı, Sauter Mean Diameter D32, buharlaşma uygulamalarında kullanılır.
  Detaylı bilgi için tıklayınız

  ParticleMaster
  Çok fazlı veya normal akışlarda parçacıkların boyut ve akış değerlerinin ölçümünde kullanılır. Parçacıklara ait boyut, hız ve konum bilgileri, hız-boyut korelasyonları, morfoloji ve şekil bilgileri, kütle akısı ve yoğunluk, bağ oluşumu, sprey ayrılma ve atomizasyon bilgileri ölçülür.
  Detaylı bilgi için tıklayınız

  StrainMaster
  Katı, tanecikli ve akışkan maddelerin, şekil, deformasyon ve gerinim değerlerinin ölçümünde kullanılan tahribatsız, ileri seviye DIC (Digital Image Correlation) algoritmaları kullanan çözümler sunar.  Ayrıca SEM (Scanning Electron Microscope) tipi özel mikroskop sistemleri ile birlikte de kullanılabilir.
  Detaylı bilgi için tıklayınız

  Endüstriyel Proses Görüntüleme
  Endüstriyel proses kontrolünü yeni bir seviyeye getiren özelleştirilmiş görüntüleme inceleme (inspex) sistemleri içerir. Lazer görüntüleme teknikleri ve sistemlerinden oluşan geniş araç seti ile, hava akışı izlemeden parçacık incelemesine kadar geniş bir yelpazede proses görselleştirme imkanı tanır.
  Detaylı bilgi için tıklayınız

  Kameralar
  Yukarıda bahsedilen tüm bu ölçümlerde kullanılabilecek, ileri seviye PIV, CCD, sCMOS, yüksek hızlı kamera çözümleri sunar.
  Detaylı bilgi için tıklayınız

  DaVis Yazılımı
  DaVis, her türlü akış, yanma ve malzeme bağlantılı uygulamalar için geliştirilmiş, akıllı lazer görüntüleme sitemi yazılımıdır. DaVis yazılımı, uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebilir, sisteme bağlı ekipmanların tetikleme, kontrol ve senkronizasyonu gerçekleştirilebilir.
  Detaylı bilgi için tıklayınız

  Sensör Sistemleri
  LaVision, yukarıda belirtilen sitem ve yazılımlarla birlikte kullanılabilen, ileri seviye ve özgün, ICOS (Internal Combustion Optical Sensor), PDI (Phase Doppler Interferometers), LDV (Laser Doppler Velocimeters), is, sızıntı ve sıcaklık sensör çözümleri de sunmaktadır.
  Detaylı bilgi için tıklayınız


  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız  Anasayfa | Iletişim | E-Posta A-Ztech | Ürünler | Hizmetler
  Teknik Destek| Duyurular