ÜRÜNLER
 • Sonlu Elemanlar
 • Akışkanlar Dinamiği
 • Modelleme, Ön/Son İşlem
 •  Biyoteknoloji ve Malzeme
 •        BIOVIA

 • Elektronik ve Komponent
 • Test, Ölçüm, Veri Toplama
 •  

   

  ANASAYFA ILETISIM E-POSTA

   

   


  BIOVIA

  BIOVIA (Accelrys)

  BIOVIA (Accelrys), ileri seviye biyolojik, kimyasal ve malzeme modelleme ile birlikte, benzetim, laboratuvar ve kalite yönetimi  çözümleri sunarak, firma, üniversite ve araştırma-geliştirme kuruluşlarının bilim tabanlı inovasyon gerçekleştirebilecekleri bir platform sağlar. BIOVIA aşağıdaki platform ve ürünleri sunmaktadır;

  BIOVIA 3DEXPERIENCE: 3DEXPERIENCE platforumuna sahip Dassault Systèmes müşterileri, BIOVIA’nın kapsamlı, çok sektörlü bilimsel yazılım portföyündeki yeni ve geliştirilmiş rollerden yararlanırlar. 3DEXPERIENCE platformundaki bu roller, BIOVIA çözümlerinin gücünü, çok sayıda sektördeki bilim insanlarının, karar vericilerin ve tasarımların tecrübeleri ile birleştirirler. Şu anda toplam 6 tane rol mevcuttur.
  Bu roller:
  -Experimental Knowledge Scientist
  -Generative Therapeutics Designer for one project
  -Scientific Decision Maker
  -Scientific Investigator
  -Scientific Protocol User
  -Scientific Study Manager

  QUALITY & COMPLIANCE: Özellikle kimyasal malzemelerin, güvenli bir şekilde depolanma, saklama ve  yönetimi ile ilgili seçenekler sunar. Laboratuvardan üretime kadar olan tüm safhalarda, yerel, ülkesel ve uluslararası regülasyonlar takip edilebilir ve yönetilebilir. İlgili ürünler: QUMAS Overview, QUMAS EDMS, QUMAS EQMS, Quality Intelligence

  SCIENTIFIC INFORMATICS: Değişik yerleşkelerde bulunan takımlar ve çalışanları tarafından oluşturulmuş, çoğu zaman çok büyük boyutlardaki ileri seviye biyolojik, kimyasal ve malzeme verilerinin çıkartılması, yönetilmesi, analizi ve raporlanması ile ilgili çözümleri içerir. BIOVIA ScienceCloud, BIOVIA Insight, BIOVIA Draw, BIOVIA Direct, BIOVIA Assay, BIOVIA Sample for Assay, BIOVIA Databases

  MOLECULAR MODELING & SIMULATION
  : İleri seviye biyolojik, kimyasal ve malzeme modelleme ve benzetim çözümleri sunar. İlgili ürünler: BIOVIA Discovery Studio, Generative Therapeutics Design, BIOVIA Materials Studio, Solvation Chemistry.
  -'BIOVIA MATERIALS STUDIO' :  Malzeme ve kimyasalların, atomik ve moleküler yapıda, tüm özellik ve davranışlarını hesaba katarak modellenmesi ve benzetimine imkan tanıyan bir yazılımdır.  İlaç sanayinden, katalizörlere, polimerlerden, kompozitlere, metal ve alaşımlardan, piller, yakıt hücreleri ver bir çok mlzeme 'Materials Studio' ile modellenebilir ve içinde bulunduğu şartlar sanal ortamda oluşturulabilir.
  -'BIOVIA DISCOVERY STUDIO': 'Accelrys Enterprise Platform' üzerinde çalışan Yaşam Bilimi uygulamaları için kapsamlı bilimsel tahmin çözümleri sunan bir yazılımıdır.

  DATA SCIENCE: Laboratuvardan, üretime kadar olan tüm süreçlerde, kuruluşların piyasaya daha iyi ürünleri, daha hızlı ve verimli bir şekilde sunmak için ortak çalışmaya açık, çok özel ve bilimsel duyarlılığa sahip bir yazılım platformudur. Bu platform;
  -Uygulama servisleri,
  -Geliştirme servisleri,
  -Veri yönetim servisleri,
  -Bilgi işlem servisleri,
  -Bilimsel ve jenerik servisler sunar.
  İlgili ürünler: BIOVIA Pipeline Pilot, BIOVIA Scientific Intelligence, BIOVIA Insight, BIOVIA Insight for Excel

  BIOVIA BIOVIA 

  LABORATORY INFORMATICS: İhtiyaç ve standartlara uygun ürün üretimi ve bu ürünlerin ticarileştirilmesi ile ilgili hızlı bir şekilde proses geliştirme, eniyileme, doğrulama, ve ölçekleme çözümlerini içerir. Bu ürünlerin laboratuvardan, üretime kadar geçen tüm süreçlerin geliştirilmesi ve dönüştürülmesinde etkin ve verimli uygulamalar sunar. İlgili ürünler: Electronic Lab Notebooks (BIOVIA Notebook, BIOVIA Workbook), Lab Management (BIOVIA Samples, BIOVIA Task Plan, BIOVIA Equipment, BIOVIA Study Design & Tracking), Procedure Execution (BIOVIA Compose, BIOVIA Capture), Materials Management (BIOVIA CISPro, BIOVIA Registration)

  BIOVIA

  FORMULATION DESIGN
  :  Formül geliştirme boyunca anlık veriler hakkında bilgiler alır ve verimliliği önemli ölçüde artıran mevcut ve geçmiş tüm ürün geliştirme verilerine güvenli erişim sağlanır. Karmaşık yasal mevzuat başarıyla yönetirken ürün geliştirme ve lansmanlarını hızlandırmaya yardımcı olur. İlgili ürün: BIOVIA Enginuity

  MANUFACTURING ANALYTICS: 'Accelrys Enterprise Platform' üzerine kurulu olarak çalışır ve bilimsel servislerin oluşturulması, test edilmesi ve yaygınlaştırılması için, bilimsel verilerin erişimi, analizi ve raporlanması ile ilgili otomasyon proseslerinin paylaşımını sağlar.
  -İş akışları ile ilgili zaman alıcı ve hataya elverişli işlemleri en aza indirerek, bilim adamları ve mühendislerin inovasyona daha çok odaklanmalarına imkan tanır,
  -Gerek duyulmayan deney ve işlemler, bilimsel verilere erişimle en asgari düzeye çekilerek maliyetler azaltılır,
  -Yaygın olarak kullanılan bilimsel is akışlarının operasyonel verimliliğini yükselterek, her gün değişen ihtiyaçlara en az bilgi işlem/donanım ihtiyacı ile ulaşmamızı sağlar.
  İlgili ürün: BIOVIA Discoverant

  BIOVIA  BIOVIA


  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
  Anasayfa | Iletişim | E-Posta A-Ztech | Ürünler | Hizmetler
  Teknik Destek| Duyurular